Polifenole jako składniki bioaktywne żywności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
30
Strony od-do
101-110
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
polifenole, przeciwutleniacze, dieta, odżywianie, ankieta
en
polyphenols, antioxidants, diet, nutrition, survey
Streszczenia
Język
pl
Treść
Związki polifenolowe to substancje roślinne, o bardzo zróżnicowanej budowie i właściwościach. Dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka zawdzięczają m.in. swojemu antyoksydacyjnemu działaniu. Celem pracy była ocena świadomości ankietowanych w zakresie zdrowego żywienia, weryfikacja stanu wiedzy na temat polifenoli oraz ich źródeł w diecie. W badaniu wzięły udział 103 osoby. Grupę ankietowanych stanowiły 84 kobiety i 19 mężczyzn. Narzędziem badawczym była autorska ankieta. Znacząca część badanych wskazała, że sposób jej odżywiania jest prawidłowy oraz spotkała się z pojęciem "polifenole". Istnieje jednak grupa osób, które posiadają małą wiedzę żywieniową.
Język
en
Treść
Polyphenolic compounds are plant substances with a very diverse structure and properties. Beneficial effect owe to its antyoxidant function. The aim of the research was to evaluate awareness of healthy nutrition and verification the state of knowledge on polyphenols and their sources in the diet. the survey involved 103 people - 84 women and 19 men. The research tool was questionnaire survey. A significant number of the respondents indicated that their diet is healthy and they are familiar with the term "polyphenol". However, there is a group of people who have little knowledge of nutrition.
Inne
System-identifier
UR41585be9dcbd4e96adea050c64e0eff1