The numerical-experimental studies of demolition machine operator work
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering
Data publikacji
2017
ISBN
9783319509372
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The numerical-experimental studies of demolition machine operator work
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
129-138
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
prace rozbiórkowe
interfejs HMI
częstotliwość rezonansowa
metoda elementów skończonych
maszyna sterowana przez człowieka
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering
Początek konferencji
2016-06-22
Koniec konferencji
2016-06-25
Lokalizacja konferencji
Polanica Zdrój
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000209305
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych