Singularity analysis of 3DoF translational parallel mechanism
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Mechanika 2017 : proceedings of the 22nd International Scientific Conference
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
Kaunas University of Technology
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Singularity analysis of 3DoF translational parallel mechanism
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
21-26
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
manipulatory równoległe
manipulatory transalcyjne
analiza kinematyczna
osobliwości
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
22nd International Scientific Conference Mechanika 2017
Początek konferencji
2017-05-19
Koniec konferencji
2017-05-19
Lokalizacja konferencji
Birštonas
Kraj konferencji
LT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000209529