Modelling and simulation researches of dynamiscs of translational parallel mechanism
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Engineering Mechanics 2017 : 23rd international conference : book of full texts, May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic
Data publikacji
2017
ISBN
9788021454972
Wydawca
Brno University of Technology
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Modelling and simulation researches of dynamiscs of translational parallel mechanism
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
974-977
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
translacyjny mechanizm równoległy
dynamika
badania symulacyjne
układ sterowania
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
23rd International Conference Engineering Mechanics 2017
Początek konferencji
2017-05-15
Koniec konferencji
2017-05-18
Lokalizacja konferencji
Svratka
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000209549