Absorbance based water quality indicators as parameters for treatment process control with respect to organic substance removal
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2017 Boguszów-Gorce, Poland, April 23-25, 2017
Data publikacji
2017
ISBN
9782759890163
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Absorbance based water quality indicators as parameters for treatment process control with respect to organic substance removal
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
absorbancja
oczyszczanie wody
zanieczyszczenia organiczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EKO-DOK 2017
Nazwa konferencji
9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering
Początek konferencji
2017-04-23
Koniec konferencji
2017-04-25
Lokalizacja konferencji
Boguszów-Gorce
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000209771