Performance analysis of Joule-Thomson cooler supplied with gas mixtures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
26th International Cryogenic Engineering Conference & International Cryogenic Materials Conference 2016 : 7–11 March 2016, New Delhi, India
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
IOP Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Performance analysis of Joule-Thomson cooler supplied with gas mixtures
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
chłodziarka Joule'a-Thomsona
mieszaniny gazów
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICECICMC 2016
Nazwa konferencji
26th International Cryogenic Engineering Conference & International Cryogenic Materials Conference 2016
Początek konferencji
2016-03-07
Koniec konferencji
2016-03-11
Lokalizacja konferencji
New Delhi
Kraj konferencji
IN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
000209067
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych