Addition of thiols to the double bond of dipeptide C-terminal dehydroalanine as a source of new inhibitors of cathepsin C
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Biochimie (30pkt w roku publikacji)
ISSN
0300-9084
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
46-55
Numer tomu
vol. 139
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pol
dehydropeptydy
katepsyna C
inhibitory enzymów
Inne
System-identifier
000209668