AlN/GaN superlattices for enhancement of epitaxially grown AlGaN/GaN/Si(111) HEMT’s structures performance
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
WOCSDICE 2017 : 41st Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits held in Europe : Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 22-24 May 2017 : Conference Book
Data publikacji
2017
ISBN
9788416989683
Wydawca
b.w.
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
AlN/GaN superlattices for enhancement of epitaxially grown AlGaN/GaN/Si(111) HEMT’s structures performance
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
47-48
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
azotek galu
AlGaN/GaN na Si
MOVPE
supersieci
AlN/GaN
HEMT
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WOCSDICE 2017
Nazwa konferencji
41st Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits
Początek konferencji
2017-05-22
Koniec konferencji
2017-05-24
Lokalizacja konferencji
Las Palmas de Gran Canaria
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000209680