Uciążliwość zapachowa powietrza atmosferycznego z terenów oczyszczalni ścieków. Cz. II. Metody dezodoryzacji oraz identyfikacji zanieczyszczeń powietrza.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Analityka: Nauka i Praktyka (4pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-4650
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
48-54
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
ELEKTRONICZNY NOS, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, ODORY, OLFAKTOMETRIA TERENOWA, UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA
Streszczenia
Język
Treść
Odory emitowane z terenów oczyszczalni ścieków komunalnych należą do grupy zanieczyszczeń będącej głównym powodem skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego. Ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów generowanych przez oczyszczalnie ścieków poprzez zastosowanie odpowiednich metod dezodoryzacji jest niejednokrotnie pomijane. Może to negatywnie wpływać na zaufanie publiczne oraz jakość powietrza atmosferycznego. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat metod dezodoryzacji, takich jak: termiczna utylizacja, dyfuzja przez osad czynny oraz biofiltracja dedykowanych do unieszkodliwiana odorów w oczyszczalniach biologicznych. Przedstawiono również informacje na temat techniki olfaktometrii terenowej i elektronicznego nosa, będących narzędziami wykorzystywanych w ochronie środowiska.
Inne
System-identifier
140694