Application of H2O2 to optimize ammonium removal from domestic wastewater
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY (40pkt w roku publikacji)
ISSN
1383-5866
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
357-363
Numer tomu
173
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
AZOT AMONOWY
NADTLENEK WODORU
NITRYFIKACJA
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
ŚCIEKI BYTOWE
Streszczenia
Język
Treść
The paper presents the results of application of hydrogen peroxide (H2O2) for the optimization of the effects of ammonia nitrogen removal from domestic wastewater. The investigations were carried out at a model wastewater treatment plant consisting of a preliminary sedimentation tank and a sand filter with a horizontal flow of wastewater at a constant hydraulic load of 1.44 L/day. The efficiency of ammonia nitrogen removal was analyzed for different wastewater oxygenation levels: 0–10%, 10–20%, 20–30%, 30–40% and 40–50%, maintained by controlled application of a 0.1% H2O2 solution. It was demonstrated that the gradual increase in oxygen concentration in treated wastewater due to H2O2 dosing resulted in an increase in ammonia nitrogen removal from 39.0 to 81.2%. The best removal efficiency was obtained when the oxygenation level was in the range of 30–40%. It was also shown that application of hydrogen peroxide resulted in an effective removal of biochemical oxygen demand (BOD5). The highest BOD5 removal efficiency (94.3%) was obtained at the oxygenation level of 30–40%. The results indicate that oxygenation of wastewater with hydrogen peroxide can be applied for the optimization of the nitrification process in wastewater treatment plants.
Inne
System-identifier
137886
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych