60 000 godzin przemysłowej eksploatacji biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Cz.2
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Instal (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1640-8160
EISSN
Wydawca
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
12-18
Numer tomu
nr 2 (381)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
sewage treatment plant
biogas engine
cogeneration set
CHP - combined heat and power
industrial operation
pl
oczyszczalnia ścieków
biogazowy zespół kogeneracyjny
CHP
eksploatacja przemysłowa
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper discusses seven years’ (60 000 hours) commercial operation to date of the Biogas Cogeneration (CHP) Set driven with the JMS 316 GS-B.LC GE JENBACHER type engine, which has been operating in the WARTA S.A. Sewage Treatment Plant of Czestochowa since the end of December 2008. The analysis covered the CHP set’s operation and shutdown times, number of start-ups and availability, electric energy and heat generation, and average hourly electric and thermal load; the sewage treatment plant’s electric energy and heat balance and the degree of coverage of its electric energy and heat demand by its own production; the unit biogas consumption by the CHP set; the service work carried out on, and failures of the CHP set; and the economic effects gained from the operation of the set. The study is a continuation of the previous publications [5-11] and, jointly with them, constitutes a valuable source of data for future operators of CHP biogas sets in the form of a collection of actual operational data for one of the most representative biogas cogeneration sets operated in domestic sewage plants in terms of electric power (approx. 0.8MW).
Język
pl
Treść
W pracy omówiono dotychczasową siedmioletnią (60 000 godzin) eksploatację przemysłową biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER typu JMS 316 GS-B.LC pracującego od końca grudnia 2008 roku w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Analizowano czas pracy i postojów zespołu CHP, liczbę rozruchów i dyspozycyjność, produkcję energii elektrycznej i ciepła, średnie godzinowe obciążenie elektryczne i cieplne zespołu, bilans energii elektrycznej i ciepła oczyszczalni oraz stopień pokrycia zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną i ciepło produkcją własną, jednostkowe zużycie biogazu przez zespół kogeneracyjny, prace serwisowe i awarie zespołu kogeneracyjnego oraz efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji tego zespołu. Praca jest kontynuacją wcześniejszych publikacji [5-11] i łącznie z nimi stanowi wartościowe źródło danych dla przyszłych eksploatatorów biogazowych zespołów CHP w postaci zbioru rzeczywistych danych eksploatacyjnych, jednego z najbardziej reprezentatywnych pod względem mocy elektrycznej (ok. 0,8 MW), biogazowego zespołu kogeneracyjnego eksploatowanego w krajowych oczyszczalniach ścieków.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
54014