Finite element analysis of temperature distribution in sport horses' skin during rehabilitation massage
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Białostocka)
Książka
Tytuł książki
16th International Scientific Conference : Engineering for Rural Development
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Finite element analysis of temperature distribution in sport horses' skin during rehabilitation massage
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
935-940
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Engineering for Rural Development : 16th International Scientific Conference, Jelgava, May 24-26, 2017
Początek konferencji
2017-05-24
Koniec konferencji
2017-05-26
Lokalizacja konferencji
Jelgava
Kraj konferencji
LV
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
000040597
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych