Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Kodeks postępowania cywilnego. T. 4, Komentarz : art. 1096-1217
Data publikacji
2017
ISBN
9788325587499
Wydawca
C.H. Beck
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
516-569
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
5,32
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
PX-598c1c7fd5de9b5eb42ce20b