Komitet Stabilności Finansowej jako instytucja monitorująca zagrożenia stabilności finansowej na poziomie makroekonomicznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy : [Monografia poświęcona pamięci Pani Profesor Zyty Gilowskiej]
Data publikacji
2017
ISBN
9788380613751
Wydawca
Wydawnictwo KUL
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Komitet Stabilności Finansowej jako instytucja monitorująca zagrożenia stabilności finansowej na poziomie makroekonomicznym
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
503-522
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
system finansowy
sieć bezpieczeństwa finansowego
nadzór nad rynkiem finansowym
nadzór makroostrożnościowy
Komitet Stabilności Finansowej
EN
financial system
network of financial security
financial market supervision
macro-prudential supervision
the Financial Stability Committee
Streszczenia
Język
EN
Treść
The subject of this article is to present the latest institutional developments in capacity-building mechanism for financial security in Poland. The entity that is particularly interested in building the financial stability is the state, who in acute crisis must take the role of lender of last resort from the state budget for the entire economic system. After the crisis of 2008 plus it has been proved that one of its causes were deficiencies in the structure of the institutional infrastructure of the financial safety net. In the case of financial market supervision, it turned out that supervision at the microeconomic level (financial market segments) proved to be insufficient to prevent crises. It was necessary to complement the supervisory of an aspect of macroeconomic and macro-prudential supervision, ie. monitoring risk from the entire financial system and economy. The institution responsible for this part of the supervision is the Financial Stability Committee, which received new instruments to impact on the financial stability after the adoption in 2015 of the Act on macro-prudential supervision of the financial system and crisis management in the financial system.
Język
PL
Treść
Przedmiotem niniejszego rozdziału jest przybliżenie najnowszych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie budowania mechanizmu bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Podmiotem szczególnie zainteresowanym budowaniem stabilności finansowej jest państwo, które w ostrym kryzysie musi wejść w rolę kredytodawcy ostatniej instancji ze środków budżetu państwa dla całego systemu gospodarczego. Po kryzysie 2008 plus zostało udowodnione, że jedną z jego przyczyn były braki w zakresie struktury instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa finansowego. W obszarze nadzoru nad rynkiem finansowym okazało się, że sprawowanie nadzoru na poziomie mikroekonomicznym (segmentów rynku finansowego) było niewystarczające, żeby zapobiegać kryzysom. Konieczne było uzupełnienie nadzoru o aspekt makroekonomiczny i sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego tj. monitorowanie ryzyka ze strony całego systemu finansowego oraz gospodarki. Instytucją odpowiedzialną za tę część nadzoru jest Komitet Stabilności Finansowej, który funkcjonując w Polsce od 2008 roku otrzymał nowe instrumenty oddziaływania na stabilność finansową po uchwaleniu w 2015 roku ustawy o nadzorze makrostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
123655