Low and high molecular mass dithienopyrrole-naphthalene bisimide donor-acceptor compounds: synthesis, electrochemical and spectroelectrochemical behaviour
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL (40pkt w roku publikacji)
ISSN
0947-6539
EISSN
1521-3765
Wydawca
WILEY-BLACKWELL
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
dithienopyrrole
naphthalene bisimide
electropolymerization
aqueous electrochemistry
photodiode
Cechy publikacji
discipline:Chemia
discipline:Elektronika
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Chemistry
discipline:Electronics
discipline:Materials science
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:794069
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych