Pierwiastki ziem rzadkich – metale strategiczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (2017)
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-945225-3-7
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Pierwiastki ziem rzadkich – metale strategiczne
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,33
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-59a864cdd5de34c2c3c9c348