Bezpośrednie wykorzystanie prawa rzymskiego w tzw. Traktacie o prawie (S.Th. I-II, qq. 90-97) św. Tomasza z Akwinu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Prawno-Ekonomiczne (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0081-6841
EISSN
2450-8179
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
37-51
Numer tomu
TOM CII
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.94
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
Saint Thomas Aquinas
Roman Law
reception
Medieval period
pl
św. Tomasz z Akwinu
prawo rzymskie
recepcja
średniowiecze
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The article investigates the problem of the modes of referring to the authority of Roman law by Saint Thomas Aquinas in the so-called Treatise on Law. At first the method of bringing in the Roman argumentation into the body of the text and types of the recalled sources were pointed out. In the further part of the article the particular examples of the direct citation of the ancient lawyers’ thought were discussed.
Język
polski
Treść
W artykule rozpatrywany jest problem sposobów wykorzystania autorytetu prawa rzymskiego przez św. Tomasza z Akwinu w tzw. Traktacie o prawie. Wpierw wskazano na sposób wprowadzenia rzymskiej argumentacji do korpusu tekstu (pojęcia iurisperitus, legisperitus) oraz na rodzaj powoływanych źródeł. W dalszej części artykułu omówiono poszczególne przypadki bezpośredniego odwołania się Akwinaty do myśli starożytnych prawników.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000072802