Zamachy na port lotniczy w Brukseli - prawo międzynarodowe i europejskie wobec zdarzenia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (5pkt w roku publikacji)
ISSN
2299-8837
EISSN
2299-5749
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
nr 2
Strony od-do
62-73
Numer tomu
Vol. 6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
terroryzm
lotnictwo cywilne
Królestwo Belgii
aut dedere aut iudicare
jurysdykcja państw
ekstradycja
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Zamachy w Brukseli 22 marca 2016 r. to jedno z wydarzeń, które długo pozostaną w pamięci jako brutalny atak terrorystyczny uderzający nie tylko w społeczność Belgii, lecz także Europy i świata. Artykuł jest próbą analizy zamachu na lotnisku Zaventem z perspektywy jurydycznej. Na wstępie przedstawiono krótko okoliczności zamachu, a następnie szczegółowo omówiono pojęcie terroryzmu w oparciu o szereg aktów prawnych, w tym kodeksu karnego Belgii. Główną część opracowania stanowi zaś obszerne studium prawnomiędzynarodowe, w którym poddano analizie traktaty odnoszące się do problematyki terroryzmu lotniczego włącznie z konwencją pekińską, która, jeśli wejdzie w życie, prawdopodobnie diametralnie zmieni system ochrony lotnictwa cywilnego przed zamachami. W artykule uwzględniono także ustawodawstwo unijne na czele z Decyzją ramową Rady 2002/475/WSiSW z dn. 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu. Całość zamykają rozważania o przyszłości ochrony lotnictwa cywilnego.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000072790
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych