Can the Holistic Preference Elicitation be Used to Determine an Accurate Negotiation Offer Scoring System? A Comparison of Direct Rating and UTASTAR Techniques
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Uniwersytet w Białymstoku)
Książka
Tytuł książki
Group Decision and Negotiation. A Socio-Technical Perspective 17th International Conference, GDN 2017, Stuttgart, Germany, August 14-18, 2017, Proceedings / eds. Mareike Schoop, D. Marc Kilgour
Data publikacji
2017
ISBN
978-3-319-63545-3
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Can the Holistic Preference Elicitation be Used to Determine an Accurate Negotiation Offer Scoring System? A Comparison of Direct Rating and UTASTAR Techniques
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
202-214
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
angielski
Prenegotiation preparation
Negotiation offer scoring systems
Preference analysis
Direct rating
Holistic preference elicitation
UTASTAR
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
GDN
Nazwa konferencji
17th International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN)
Początek konferencji
2017-08-14
Koniec konferencji
2017-08-18
Lokalizacja konferencji
Stuttgart
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
In this paper we study the prenegotiation process of eliciting the negotiators’ preferences and building the negotiation offer scoring system. We analyze how the agents build the formal and quantitative scoring systems based on the preferential information provided by their principals. The results of the bilateral negotiation experiment conducted in Inspire negotiation system are analyzed, in which the simple direct rating technique (SMARTS-like approach) is implemented to evaluate the negotiation problem and build scoring systems. The concordance of such scoring systems with the principal’s preferences was determined using the cardinal and ordinal inaccuracy measures. Then for each agent the scoring system was determined using UTASTAR method based on the same preference structures subjectively declared for direct rating. Finally, the inaccuracy of scoring systems obtained by means of both methods was compared.
Inne
System-identifier
PX-5996d02fd5de3060dabd2aaa