Analiza potrzeb klienta w świetle art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - wybrane zadnienia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-7264
EISSN
Wydawca
Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
93-102
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
badanie potrzeb
ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
umowa ubezpieczenia zawierana na cudzy rachunek
en
examination of needs
unit-linked life insurance
insurance contract on someone else's account
Cechy publikacji
Ekonomia
Finanse
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Prawo
Economics
Finance
Management – field of economics
Law
discipline:Prawo
discipline:Law
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:825961