Koegzystencja systemów LTE i WiFi w paśmie nielicencjonowanym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3496
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
401--404
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Słowa kluczowe
EN
LTE-U
LAA
ISM
WiFi coexistence
interference management
PL
LTE-U
LAA
ISM
WiFi
interferencje
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents solutions applied to the LTE system, which allow expanding radio resources being used on the frequencies of unlicensed spectrum. It describes common techniques to ensure simultaneous and fair access to the radio channel in the unlicensed band for LTE and WiFi systems. The paper includes the results of performance tests for LTE-U and the verification of mechanisms enabling coexistence of LTE-U with WiFi networks.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono rozwiązania zastosowane w systemie LTE, które umożliwiają poszerzenie zasobów radiowych o częstotliwości pozyskane z pasm nielicencjonowanych. Opisano typowe techniki mające zapewnić systemom LTE i WiFi jednoczesny i sprawiedliwy dostęp do kanału radiowego w nielicencjonowanym paśmie. Przedstawiono wyniki badań wydajności stacji bazowej LTE-U oraz rezultaty testów wybranych metod, umożliwiających współistnienie systemu LTE z sieciami WiFi.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:106774
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych