Model interdyscyplinarnej diagnostyki osób zawodowo posługujących się głosem.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wokalno-Aktorski (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Obraz społeczeństwa w badaniach naukowych.
Data publikacji
2017
ISBN
978- 83- 65598 -46-2
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o.
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Model interdyscyplinarnej diagnostyki osób zawodowo posługujących się głosem.
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
99-111
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-596df0a3d5dea07e7b358c26