Ciecze wiertnicze do różnych warunków geologiczno-złożowych opracowane w oparciu o badania laboratoryjne
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Wiadomości Naftowe i Gazownicze (4pkt w roku publikacji)
ISSN
1505-523X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
4-8
Numer tomu
221
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
badania laboratoryjne, płuczki wiertnicze: inhibitowane, do wierceń kierunkowych, o gęstości poniżej 1000 kg/m3, ciecze specjalne
angielski
laboratory tests, drilling muds: inhibited, for directional drilling, density of less than 1000 kg/m3, special fluids
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono najważniejsze kierunki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym nad opracowaniem, do różnych warunków geologiczno-złożowych, płuczek wiertniczych do wiercenia otworów oraz cieczy specjalnych do udostępniania złóż i przygotowywania odwiertów do eksploatacji.
Język
angielski
Treść
This article presents the most important directions of laboratory research conducted at the Oil and Gas Institute - National Research Institute on the creation of drilling muds for drilling holes and special fluids for deposits development and preparing wells for exploitation, in various geological conditions.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-598ad692d5de5b4b2b687a75