Wielofunkcyjne urządzenie do sterylizacji
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1732-1719
EISSN
Wydawca
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
9 -10
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
polski
sterylizator
parametry procesu
system schładzania
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne opracowanego wielofunkcyjnego urządzenia do sterylizacji. Zaprezentowano najnowsze trendy panujące w przemyśle spożywczym stanowiące tło dla podejścia projektowego twórców sterylizatora. Określono obszary wprowadzonych zmian w konstrukcji urządzenia, takie jak wprowadzenie kaskadowego systemu schładzania, automatycznego systemu załadunku i rozładunku koszy transportowych oraz systemu wibracyjnego. Nadto, wskazano ich wpływ na realizację procesu sterylizacji lub pasteryzacji produktów spożywczych.
Inne
System-identifier
PX-5979d043d5de8080f06ebd70