Systemy fotowoltaiczne do zastosowania w aplikacjach militarnych
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0239-3646
EISSN
2084-5618
Wydawca
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Nr 1 (113) 2017
Strony od-do
73 -79
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Słowa kluczowe
polski
solarny system zasilania
panele fotowoltaiczne
odnawialne źródła energii
angielski
solar power system
photovoltaic panels
renewable energy sources
Streszczenia
Język
polski
Treść
Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych powoduje znaczący spadek ich cen oraz polepszenie ich efektywności energetycznej. Dodatkowo długotrwale operacje militarne (również podczas misji zagranicznych) na otwartej przestrzeni niosą ryzyko zaniku zasilania urządzeń militarnych, uzasadnione jest więc wykorzystanie tego typu alternatywnych źródeł energii. Wymienione zalety powodują, że konwencjonalne źródła prądu (np.: zespoły prądotwórcze) w określonych przypadkach mogą być zastępowane przez źródła alternatywne, co zostało omówione w pracy. Niniejsza praca przedstawia perspektywy zastosowań baterii słonecznych w Siłach Zbrojnych RP. Przedstawione zostały prototypowe źródła zasilania oraz ich aplikacje wykonane w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej na bazie ogniw produkowanych w kraju przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Określono możliwość i sposób stosowania tego typu źródeł zasilania w wojsku. Opracowano koncepcję nowych modeli solarnych dla Sił Zbrojnych i ustalono perspektywy działań na najbliższe lata. Następnie omówiono wyniki realizacji projektu rozwojowego przedstawiając wykonane dotychczas demonstratory technologii.
Język
angielski
Treść
The dynamic development of renewable energy sources causes a significant drop in their prices and improve their energy efficiency. In addition, long-term military operations (including foreign missions) in the open carry a risk of loss of power to the military, so it is reasonable to use this type of alternative energy sources. These advantages make conventional power sources (eg .: generators) may in certain cases be replaced by alternative sources, as discussed in the work. This paper presents the perspective of application of solar cells in the Polish Armed Forces. They presented a prototype power source and their applications made at the Military Institute of Technical Engineering on the basis of cells produced in the country by the Institute of Metallurgy and Materials Science. It determined the possibility and application of this type of power source in the military. They developed the concept of new models of solar systems for the Armed Forces and determined prospects for the coming years. It then discusses the results of the project development made so far by presenting demonstrators technology.
Inne
System-identifier
PX-5988288ad5dee7aa6045d870