METODY BADAŃ EMISJI LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH W MOTORYZACJI
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
555-559
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
polski
Treść
Zalety tworzyw sztucznych takie jak m.in. właściwości mechaniczne, ciężar, koszt uzyskania czy łatwość formowania, sprawiły, że są one podstawowymi materiałami wykorzystywanymi do budowy wnętrza pojazdów. W trakcie procesów produkcyjnych i przetwórczych tworzyw sztucznych powstają substancje lotne, które w trakcie eksploatacji są z nich uwalniane. W rezultacie emisji substancji lotnych w przestrzeniach zamkniętych może istotnie zwiększyć się stężenie związków toksycznych lub niepożądanych, powodując m.in. nieprzyjemny zapach. W artykule omówione zostały metody badań emisji lotnych związków organicznych z materiałów wykorzystywanych w motoryzacji.
Język
angielski
Treść
Advantages of plastics such as among others: mechanical properties, weight, production costs and ease of molding, causes them to be basic materials of vehicles interior. In the course of plastics manufacturing and processing volatile substances are produced which later, during the use of vehicle, are released from them. As a result of volatile substances emissions in enclosed spaces, the concentration of toxic and undesirable compounds can significantly increase what may lead to, among others, unpleasant smell. This article discuss methods of testing volatile organic compounds emission from materials used in automotive industry.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5975f085d5de7d926d703099