A single-switch class E voltage-source inverter for induction heating – influence of the parameters of the resonant circuit elements on its performance at optimal control
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
33--36
Numer tomu
93
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
ZVS
induction heating
single-switch topology
class E inverters
PL
ZVS
nagrzewanie indukcyjne
falowniki klasy E
układ jednołącznikowy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The object of the article is a single-switch transistor inverter for induction heating operating optimally in class E. Results of measurements carried out in a novel inverter model at a few values of resonant capacitance for a few types of charge are presented. They are in a good accordance with the conclusions resulting from the theoretical analysis of the inverter.
Język
PL
Treść
Przedmiotem artykułu jest jednołącznikowy falownik tranzystorowy do nagrzewania indukcyjnego pracujący optymalnie w klasie E. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zrealizowanych przy kilku wartościach pojemności rezonansowej dla kilku rodzajów wsadu w wykonanym oryginalnym modelu falownika. Potwierdzają one wnioski wynikające z analizy teoretycznej falownika.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:103411
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych