Dialektyka przemocy w ofiarniczych tragediach Cypriana Norwida = Dialectics of violence in sacrifice tragedies by Cyprian Norwid
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
ISSN
2299-7458
EISSN
2449-8386
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
5
Strony od-do
139-160
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
nowoczesność
romantyzm
Norwid
tragedia
ofiara
angielski
modernity
Romanticism
Norwid
tragedy
sacrifice
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
artykuł naukowy w czasopiśmie polskim
Inne
System-identifier
PX-5a09976cd5debff17a784505
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych