[Rec.]: Słownik białorusko-polski, red. T. Chylak-Schroeder, J. Głuszkowska-Babicka, T. Jasińska-Socha // Беларуска-польскі слоўнік, рэд. Т. Хыляк-Шрэдар, Я. Глушкоўская-Бабіцкая, Т. Ясіньская-Соха, Warszawa 2012
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia Białorutenistyczne
ISSN
1898-0457
EISSN
2449-8270
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
253-256
Numer tomu
8
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
PX-5a02c0b2d5de02037cc3cd86