First evidence for the annihilation decay mode B+ → Ds+Φ
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
ISSN
1126-6708
EISSN
1029-8479
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
043
Numer tomu
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Hadron-Hadron Scattering
Tool
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
Evidence for the hadronic annihilation decay mode B+ -> D-s(+)phi is found with greater than 3 sigma significance. The branching fraction and CP asymmetry are measured to be B(B+ -> D-s(+)phi) = (1.87(-0.73)(+1.25) (stat) +/- 0.19 (syst) +/- 0.32 (norm)) x 10(-6), A(CP)(B+ -> D-s(+)phi) = -0.01 +/- 0.41 (stat) +/- 0.03 (syst). The last uncertainty on B(B+ -> D-s(+)phi) is from the branching fractions of the B+ -> D-s(+)(D) over bar (0) normalization mode and intermediate resonance decays. Upper limits are also set for the branching fractions of the related decay modes B-(c)(+) -> D(s)+K*(0), B-(c)(+) -> D-(s)(+)(K) over bar*(0) and B-c(+) -> D-s(+)phi, including the result B(B+ -> D+K*(0)) < 1.8 x 10(-6) at the 90% credibility level.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
23438
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych