Branching fraction and CP asymmetry of the decays B+ → Ks0π+ and B+ → Ks0K+
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PHYSICS LETTERS B
ISSN
0370-2693
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4-5
Strony od-do
646-655
Numer tomu
726
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
VIOLATION
PHYSICS
GAMMA
TOOL
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
An analysis of B+ -> K-S(0)pi(+) and B+ -> (KSK+)-K-0 decays is performed with the LHCb experiment. The pp collision data used correspond to integrated luminosities of 1fb(-1) and 2fb(-1) collected at centre-of-mass energies of root s=7TeV and root s=8TeV, respectively. The ratio of branching fractions and the direct CP asymmetries are measured to be B(B+ -> (KSK+)-K-0)/B(B+ -> K-S(0)pi(+)) = 0.064+/-0.009(stat.) +/- 0.004(syst.), A(CP)(B+ -> K-S(0)pi(+)) = -0.022 +/- 0.025 (stat.) +/- 0.010(syst.) and A(CP)(B+ -> (KSK+)-K-0)=-0.21 +/- 0.14(stat.) +/- 0.01(syst.). The data sample taken at root s = 7 TeV is used to search for B+c?K0SK+ decays and results in the upper limit (f(c).B (B-c(+) -> (KSK+)-K-0))/(f(u).B(B+ -> K-S(0)pi(+))) < 5.8 x 10(-2) at 90% confidence level, where f(c) and f(u) denote the hadronisation fractions of a <(b)over bar> quark into a B-c(+) or a B+ meson, respectively.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
23804
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych