Age-related changes in the mechanical properties of human fibroblasts and its prospective reversal after anti-wrinkle tripeptide treatment
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH AND THERAPEUTICS
ISSN
1573-3149
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
77-85
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
en
Atomic force microscopy
Depth-sensing analysis
Tripeptide
Fibroblasts
Cell cytoskeleton
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
One of an essential characteristic of human skin are time dependent mechanical properties. Here, we demonstrate that stiffness of human dermal fibroblast correlates with age and it can be restored after anti-wrinkle tripeptide treatment. The stiffness of human fibroblasts isolated from donors of 30-, 40- and 60 years old were examined. Additionally the effect of anti- wrinkle tripeptide of latter cells was investigated. The atomic force microscopy measurements were performed on untreated fibroblast as well as on treated with the peptide. The Youngs modulus for two indentation depths 200 and 600 nm of each cell type was determined. The Youngs modulus increases with age of the cells. The highest values of Youngs modulus were obtained for fibroblasts collected from 60 years old donors, for indentation depth of similar to 200 nm. For larger indentation depth of 600 nm there are no significant differences in stiffness between cells. Fibroblasts treated with the anti-wrinkle tripeptide exhibit lower Youngs modulus. The cells derived from 40- and 60-years old donors restored stiffness characteristic to the level of 30 years old subjects. The results show correlation between stiffness and age of the human fibroblast as well as impact of anti-wrinkle tripeptide on the mechanical properties of skin cells.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
23961
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych