Measurement of the Bs0 → Ds-Ds+ and Bs0 → D-Ds+ effective lifetimes
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PHYSICAL REVIEW LETTERS
ISSN
0031-9007
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
11
Strony od-do
111802
Numer tomu
112
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
B-S
CP-VIOLATION
K+ K
DECAY
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The first measurement of the effective lifetime of the B¯0s meson in the decay B¯0s→D−sD+s is reported using a proton-proton collision data set, corresponding to an integrated luminosity of 3  fb−1, collected by the LHCb experiment. The measured value of the B¯0s→D−sD+s effective lifetime is 1.379±0.026±0.017  ps, where the uncertainties are statistical and systematic, respectively. This lifetime translates into a measurement of the decay width of the light B¯0s mass eigenstate of ΓL=0.725±0.014±0.009  ps−1. The B¯0s lifetime is also measured using the flavor-specific B¯0s→D−D+s decay to be 1.52±0.15±0.01  ps.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
23951
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych