NLO impact factor for diffractive dijet production in the shockwave formalism
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PROCEEDINGS OF SCIENCE
ISSN
1824-8039
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
170
Numer tomu
DIS2016
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.56
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
DIS 2016
Nazwa konferencji
24th International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects
Początek konferencji
2016-04-11
Koniec konferencji
2016-04-15
Lokalizacja konferencji
Hamburg
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
We present the main steps of the computation of the impact fac tor for the exclusive diffractive photo- or electro- production of a forward dijet with NLO accuracy. In particular, we detail the cancellation mechanisms for all the divergences which appear in the intermediate results.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
26593