Analiza atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w latach 2009-2013
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN
2080-4881
EISSN
2300-4096
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
39/4
Strony od-do
69-81
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
atrakcyjność inwestycyjna regionu, czynniki atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska i aglomeracji wrocławskiej, lokalizacja krajowych i zagranicznych inwestycji
Streszczenia
Język
pl
Treść
Atrakcyjność inwestycyjna w dużym stopniu decyduje o poziomie rozwoju i konkurencyjności poszczególnych obszarów w skali krajowej i międzynarodowej. Celem artykułu jest analiza atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w latach 2009–2013 i wskazanie jej silnych oraz słabych stron na podstawie badań desk-research, które wskazują, że za szczególnie korzystne czynniki rozwoju województwa dolnośląskiego należy uznać najwyższy poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej oraz najwyższą aktywność inwestycyjną wobec inwestorów w latach 2009–2013. Za niekorzystne czynniki należy natomiast uznać: utratę przewagi w zakresie dostępności transportowej w latach 2009–2013 oraz najniższy w Polsce poziom bezpieczeństwa powszechnego w 2013 roku
Język
en
Treść
Investment attractiveness largely determines the level of development and competitiveness of the various areas in national and international scale. The aim of the article is to analyze the investment attractiveness of the Wroclaw Agglomeration during the period 2009–2013 and identify its strengths and weaknesses based on the study desk-research. The conducted research indicates, that the following factors can be considered as particularly favorable for the development of province Lower Silesia: the highest level of economic infrastructure and the highest investment activity to investors in 2009–2013. In contrast, the following factors must be considered as adverse effects: the loss of advantage in terms of transport accessibility in 2009–2013 and the lowest level of public safety in Poland in 2013
Inne
System-identifier
WUT771e60026c394231894cca3044aefe15