A deeper insight into (Lu,Y)AG : Pr scintillator crystals
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
Titel: 2016 International Conference on Defects in Insulating Materials (ICDIM 2016) : 10-15 July 2016, Lyon, France
Data publikacji
2017
ISBN
978-1-5108-3673-0
Wydawca
IOP Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
A deeper insight into (Lu,Y)AG : Pr scintillator crystals
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 7
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2016 International Conference on Defects in Insulating Materials (ICDIM 2016)
Początek konferencji
2016-07-10
Koniec konferencji
2016-07-15
Lokalizacja konferencji
Lyon
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
10
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Interior of Czochralski-grown (Lu,Y)AG:Pr crystals has been examined by means of several techniques, such as X-Ray Photoelectron Spectroscopy, X-Ray Diffraction, Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, and magnetic susceptibility measurements. Additionally, their luminescence has been monitored at various combinations of a double-beam (X-ray/IR) excitation.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
3342800135631
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych