"Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Organizacja i Kierowanie
ISSN
0137-5466
EISSN
Wydawca
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3 (156)
Strony od-do
11-28
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,82
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
PL
Treść
Tematem artykułu jest wpływ jakości zarządzania na wzrost gospodarczy w krajach posocjalistycznej transformacji systemowej. Autor odwołuje się do wyników World Management Survey. Wyjaśnione jest miejsce polskich firm w tym badaniu. Zaprezentowana jest sekwencja faz rozwoju zarządzania w gospodarkach przechodzących transformację. Szczególnej analizie poddane są zmiany kulturowe towarzyszące temu procesowi. Podstawowe znaczenie jest przypisywane przywództwu transformacyjnemu jako ważnemu czynnikowi sprawczemu tych zmian. Artykuł zawiera konceptualizację tak rozumianego przywództwa transformacyjnego opartą na prowadzonych przez Autora badaniach.
Język
EN
Treść
This paper examines impact of quality of management on growth in transition economies. Author refers to the World Management Survey results. Scores obtained by Poland in this study are explained. Sequential model of management development in transition economies is presented and explained. Cultural changes accompanying this process are examined more closely. Particular importance is ascribed to transformational leadership as one of the key factors promoting change. The paper contains conceptualization of transformational leadership based on empirical research conducted by the author in Poland.
Inne
System-identifier
PX-5a4c97b9d5def3f3e0299e09