Sztuczna inteligencja - szansa czy zagrożenie
PBN-AR
Instytucja
Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
STUDIA BOBOLANUM (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-5650
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Rhetos
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3 (2017)
Strony od-do
69 - 83
Numer tomu
28
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,01
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
informatyka
sztuczna inteligencja
robotyzacja
angielski
computer science
artificial intelligence
robotics
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł jest poświęcony istotnej, lecz ciągle stosunkowo rzadko podejmowanej, problematyce wpływu dynamicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji (AI) na warunki funkcjonowania ludzkiej cywilizacji. Wśród podstawowych wątków poruszanych w tekście znalazły się zagadnienia ukazujące genezę, istotę oraz rozwój AI. Ponadto, na przykładzie kilku sfer życia, ukazano kierunki rozwoju i postęp prac nad sztuczną inteligencją wraz z możliwymi konsekwencjami jej zastosowania. Całość zamykają rozważania nad systemowymi zagrożeniami, jakie może zrodzić AI.
Język
angielski
Treść
Artificial Intelligence – Chance or Threat? Summary The article is devoted to the relevant but still relatively rare issue of the influence of dynamically developing artificial intelligence (AI) on the conditions of functioning of human civilisation. Among the basic topics discussed in the text are the issues that reveal the origin, the essence and the development of AI. In addition, several areas of life have been brought up to show the directions of development and work progress on artificial intelligence along with the possible consequences of its use. The conclusion considers the systemic threats that may be generated by AI.
Cechy publikacji
recenzowany artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5a4e3230d5debf53163223e1