Praktyczne zastosowania innowacyjnych projektów maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Napędy i Sterowanie (5pkt w roku publikacji)
ISSN
1507-7764
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Druk-Art SC
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
11/2017
Strony od-do
88-96
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
polski
Treść
Dzisiejsze aplikacje, w których stosowane są silniki elektryczne, są coraz bardziej wymagające. Od stosowanych silników wymagana jest płynna regulacja, wysoki współczynnik mocy, wysoki moment obrotowy (już od najniższych prędkości obrotowych), przy jednoczesnym zachowaniu niewielkich gabarytów oraz masy maszyny. Takim wymaganiom mogą sprostać maszyny z magnesami trwałymi. Oprócz tego maszyny z magnesami trwałymi są generalnie prostej budowy i mają najwyższą sprawność energetyczną wśród maszyn wirujących. W artykule zaprezentowano i skrótowo omówiono najciekawsze projekty maszyn z magnesami trwałymi i ich prak­tyczne zastosowania. Przedstawione projekty realizowano w ostatnich latach w Instytucie Napędów i Maszyn Elektrycz­nych KOMEL.
Język
angielski
Treść
Nowadays, demands on drives utilizing electric motors increase continuously. Smooth control, high power factor, high rotational torque (also at lowest rotational speeds) together with small dimensions and weight are required. These requirements are fulfilled by permanent magnet motors. Moreover, PM machines are generally of simple design and are characterized by highest efficiency of all rotating electrical machines. The most interesting designs of PM motors and their practical applications are presented and shortly described in the paper. These projects were carried out in Institute of Electrical Drives and Machines KOMEL during the last few years.
Inne
System-identifier
PX-5a5e555cd5def5025b1ad0a1