Jak rozbawić niemieckich żołnierzy. Formaty rozrywkowe radiofonii III Rzeszy na przykładzie audycji Wunschkonzert für die Wehrmacht
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (do 30.09.2019) (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5576
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
5-11
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
media
radio
dziennikarstwo
II wojna światowa
muzyka rozrywkowa
programy rozrywkowe
angielski
media
radio
journalism
World War II
entertainment music
entertainment programs
Streszczenia
Język
polski
Treść
Kreatorzy programowej polityki niemieckiej radiofonii z czasów III Rzeszy przywiązywali do programów rozrywkowych wielką wagę. Najbardziej znaną audycją tego okresu był Wunschkonzert für die Wehrmacht (Koncert życzeń dla Wehrmachtu). Emitowano ją nieregularnie od października 1939 do maja 1941 r. Jej celem było wywołanie wrażenia jedności pomiędzy frontem i krajem. Wielki podziw słuchaczy budziły łączenia na wielkie odległości, dla przykładu umożliwiano rozmowy na antenie żołnierzom znajdującym się na froncie z rodzinami w Rzeszy. W ten sposób tęsknoty za bliskimi były instrumentalizowane w interesie reżimu. W audycji kreowano wyidealizowany obraz wojny, którą stylizowano na harcerską przygodę bez specjalnego ryzyka. Audycja realizowana była na żywo przy współudziale najbardziej znanych wówczas wykonawców. Do dzisiaj jest nieomal symbolem ówczesnej radiofonii.
Język
angielski
Treść
The programmers of the German broadcasting policy of the Third Reich were attaching great importance to entertainment programs. The most famous show of that period was the Wunschkonzert für die Wehrmacht (Listeners’ Choice for the Wehrmacht). It was issued irregularly from October 1939 to May 1941. Its purpose was to create the impression of unity between the front and the families in the country. The listeners greatly admired distance communication, for example, an on−air conversation with soldiers on the front with their families in the Reich. Thus, longing for the loved ones was instrumentalized in the interest of the regime. The program created an idealized image of war, which was stylized as a scout adventure without special risk. The show was broadcasted live with the most famous performers of the time. It is still almost a symbol of the contemporary radio.
Inne
System-identifier
PX-5a606fb9d5de7692d1e4eccd