O potrzebie dalszych badań nad polonikami bibliologicznymi w Szwecji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1897-0788
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
309-318
Numer tomu
specjalny
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,86
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
bibliologia
bibliologia historyczna
księgozbiory historyczne
polonika w Szwecji
rejestracja
katalog
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
Kolekcje polskiego dziedzictwa piśmienniczego najpoważniej ucierpiały w trakcie wojen polsko-szwedzkich w XVII i na początku XVIII w. Podczas każdej z trzech kampanii wojennych Szwedzi grabili i wywozili za Bałtyk polskie biblioteki kościelne (klasztorne, katedralne, kapitulne) oraz świeckie, w tym księgozbiory królów polskich (Zygmunta II Augusta i Zygmunta III Wazy). W oliwskim traktacie pokojowym z 1660 r. strona polsko-litewska zadbała o zapis zapewniający zwrot zagarniętych dóbr kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale nie znalazł on praktycznej realizacji. Przed polskimi badaczami stanęło więc zadanie poszukiwania i rejestracji poloników przechowywanych w zbiorach szwedzkich. Działania prowadzone w tym zakresie w XIX, XX i XXI w. pokazały bogactwo, różnorodność i wartość ksiąg należących do polskiego dziedzictwa piśmienniczego, ale objęły one tylko pewną jego część. Istnieje zatem potrzeba dalszych tego rodzaju badań, które pozwolą na bardziej pogłębione poznanie różnych aspektów dziejów kultury książki w Polsce. Studia te będą też istotnym wkładem do rozważań historyczno-bibliologicznych, literaturoznawczych, naukoznawczych, muzykologicznych i innych.
Inne
System-identifier
PX-5a5df7f6d5def5025b1acfea