Problems with Integrating the IKZ-02P IFF Interrogator with the JODEK-SP Air Defence Gun and Rocket Artillery System
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-5891
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
43-56
Numer tomu
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
anti-aircraft defence
radio-electronic detection
fire control systems
pl
obrona przeciwlotnicza
rozpoznanie radioelektroniczne
systemy kierowania ogniem.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
en
Treść
The objective of integrating the IKZ-02P identification friend-or-foe interrogator with the ZUR-23-2SP air defence gun and rocket artillery system (henceforth “ADGRAS”), codename “JODEK-SP”, was to provide the latter with a novel functionality consisting of locking out the ADGRAS every time the IFF interrogation returned "friend" for aircraft operating in the operating range of the ADGRAS deployed to effect anti-aircraft defence at air bases. This paper presents the conclusions from an analysis of interface cooperation of the IKZ-02P IFF interrogator system and the JODEK-SP ADGRAS, complete with results of an experimental verification applied to validate the solutions applied to integrate both systems.
Język
pl
Treść
Celem integracji interrogatora “swój-obcy” z przeciwlotniczym zestawem rakietowo-artyleryjskim ZU-23-2SP kryptonim JODEK-SP było uzyskanie nowej funkcjonalności, jaką jest automatyczne blokowanie systemu broni w wyniku interrogacji przynależności statków powietrznych realizujących zadania w strefie działania zestawu przeciwlotniczego będącego efektorem systemu osłony bazy lotniczej. Artykuł zawiera wnioski z analizy współpracy obydwu systemów, a także wyniki doświadczalnej weryfikacji, których zadaniem było sprawdzenie poprawności zastosowanych rozwiązań.
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Machinery construction and operation
Mechanics
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:832725
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych