SAN: an Integrated Unmanned Air Vehicles Interdictor System Concept
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-5891
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
79-94
Numer tomu
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,73
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
angielski
unmanned air vehicle systems
drone
anti-terrorist security
air defence
polski
bezzałogowe systemy latające
dron
ochrona antyterrorystyczna
obrona powietrzna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2017-12-30
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The development of unmanned air vehicles (UAVs) has been very rapid recently. The wide accessibility of UAVs has unlocked a great potential for the malicious or accidental damage or destruction of property or other aircraft in flight. UAVs can be used for espionage, contraband, and the trafficking or transport of arms and hazardous materials. Every month sees a growing number of reports of incidents that involve remote-controlled UAVs operated for aerial video recording. These incidents justify undertaking research into minimizing the hazards which UAVs may potentially cause. A concept was developed for a solution dedicated to this problem and comprising an integrated modular anti-UAV system for application in commercial (civilian) markets in the areas of security of mass events, strategic enterprises, and critical strategic infrastructure in Poland. The proposed system is intended to incapacitate any UAVs that breach a predefined air space and bring the incapacitated UAVs safely to the ground. The project is developed jointly by the Institute of Armament Technology at the Military University of Technology (Warsaw, Poland) and Polish company Ellipsis Sp. z o.o.
Język
polski
Treść
W ostatnich latach można zaobserwować szybki rozwój technologiczny bezzałogowych statków latających. Szeroki dostęp do bezzałogowych statków powietrznych (BSP) otwiera drogę do nadużyć spowodowanych ich umyślnym lub niezamierzonym użyciem w celu doprowadzenia do uszkodzenia lub zniszczenia innych statków powietrznych, innego mienia. BSP mogą być wykorzystywane do szpiegostwa, przemytu, przenoszenia broni i substancji niebezpiecznych. Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba doniesień odnośnie incydentów z udziałem głównie modeli zdalnie sterowanych wykorzystywanych do filmowania z powietrza. Uzasadnia to podjęcie prac zmierzających do zminimalizowania zagrożeń, jakie mogą być spowodowane przez bezzałogowe statki powietrzne. Opracowana została koncepcja dedykowanego rozwiązania w postaci zintegrowanego, modułowego systemu do ochrony przeciw BSP, który może zostać zastosowany w rynku cywilnym do ochrony imprez masowych, strategicznych przedsiębiorstw oraz infrastruktury krytycznej w Polsce. Proponowany system ma na celu unieruchomienie BSP, które naruszyły zastrzeżoną przestrzeń powietrzną i bezpieczne sprowadzenie ich na ziemię. Projekt powstaje we współpracy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wojskowej Akademii Technicznej z firmą Ellipsis Sp. z o.o.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
PX-5a61a984d5deaa1c128724a0
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych