Akt prośby w podręczniku do nauki języka portugalskiego jako obcego Português XXI/1
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
LINGUODIDACTICA (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1731-6332
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
247-259
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,72
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
akty mowy
akt prośby
pragmatyka
podręcznik
język portugalski dla obcokrajowców
acts of speech
act of request
pragmatics
student’s book
Portuguese for foreign learners
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie aspektów pragmatycznego funkcjonowania języka portugalskiego, a mianowicie aktu prośby, w podręczniku do nauki języka portugalskiego jako obcego Portuguˆes XXI 1. Na podstawie zebranego korpusu przyjrzymy się, jakie strategie grzecznościowe aktu prośby zostały użyte w omawianym podręczniku. Przedstawimy propozycję ćwiczeń sugerujących bardziej funkcjonalne formy aktu prośby.
Język
Treść
The starting point is the statement that in teaching a foreign language, the primary aim is to develop the pragmatic and communicative competence which, among others, signifies the ability to construct correct utterances that are adequate for the situation, as well as for other participants of social interaction. The present article aims at discussing the aspects of pragmatic functioning of the Portuguese language, that is the act of request in Portuguese as a Foreign Language student’s book Portuguˆes XXI 1. On the basis of the gathered corpus, we will observe which politeness strategies of the act of request were used in the student’s book discussed. At the end of our considerations, we will propose some exercises which suggest more productive pragmatic forms.
Inne
System-identifier
PX-5a61aa53d5deaa1c128724aa
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych