ANALIZA PRZENOŚNYCH SYSTEMÓW DO PRZECHWYTYWANIA MINIATUROWYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
142
Strony od-do
87-101
Numer tomu
XLVI
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
bezzałogowe statki powietrzne
drony
przechwytywanie bezzałogowych statków powietrznych
angielski
unmanned aerial vehicles
drones
capturing the unmanned aerial vehicles
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2017-10-09
Streszczenia
Język
polski
Treść
Ostatnio obserwuje się wielki postęp technologiczny w dziedzinie bezzałogowych statków po-wietrznych (BSP), zazwyczaj nazywanych dronami oraz powszechne ich wykorzystanie w zastosowaniach militarnych i cywilnych. To powoduje potrzebę poszukiwania nowych sposobów reagowania m.in. na: naruszanie przestrzeni powietrznej w bezpośredniej bliskości lotnisk, na-ruszanie stref obiektów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz zakłócania imprez masowych. Zagrożenie stanowią drony wykorzystywane do przemytu różnorodnych substancji m.in. w rejonach nad-granicznych i w zakładach karnych. W artykule przed-stawiono wyniki analizy rozwiązań konstrukcyjnych systemów do przechwytywania miniaturowych bezzałogowych statków powietrznych, oceniono dotychczas wykorzystywane metody i wskazano najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju systemów neutralizacji dronów.
Język
angielski
Treść
A huge improvement in technology of unmanned aerial vehicles (UAVs), usually called drones, and their wide both civilian and military use has been observed recently. For it new countermeasures are undertaken to prevent air space violation in the vicinity of airports, critical infrastructure and mass events. Drones used to smuggle substances through the borders and to the penitentiaries are another threat. This paper presents the state of art in the systems dedicated to capture the miniature UAVs, and evaluates the methods used up to now, and points out the most perspective directions for drones’ neutralization sys-tems.
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Machinery construction and operation
Mechanics
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:834999
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych