ANALIZA SKUTECZNOŚCI IBRUTYNIBU W PODGRUPIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ Z DELECJĄ 17P: BADANIE OBSERWACYJNE POLSKIEJ GRUPY DS. LECZENIA BIAŁACZEK U DOROSŁYCH (PALG)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Acta Haematologica Polonica (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0001-5814
EISSN
Wydawca
ELSEVIER Sp. z.o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
S1
Strony od-do
51
Numer tomu
48
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 18
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXVII Zjazd Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
Początek konferencji
2017-09-21
Koniec konferencji
2017-09-23
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-5a5dc774d5def5025b1acee3