An Internationally Competitive Economy : a Comparison of Poland and the Visegrad Group Countries in the Post-Accession Period
Instytucja
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1508-2008
EISSN
2082-6737
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
5-21
Numer tomu
Vol. 20, nr 4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
UEK-2168321295