The Significance of the Trans-European Networks for the Development of the Regional Electricity Market in the Central and Eastern Europe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings
Data publikacji
2017
ISBN
978-80-557-1335-9
Wydawca
Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
The Significance of the Trans-European Networks for the Development of the Regional Electricity Market in the Central and Eastern Europe
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
572-583
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development
Początek konferencji
2017-09-20
Koniec konferencji
2017-09-22
Lokalizacja konferencji
Banská Bystrica
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168320783