Aminokwasowe ciecze jonowe, jako nowe media reakcyjne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Postępy w technologii i inżynierii chemicznej. Monografia
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7663-241-4
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Aminokwasowe ciecze jonowe, jako nowe media reakcyjne
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
137-150
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
aminokwasowe ciecze jonowa
chiralne ciecze jonowe
kataliza homogeniczna
synteza asymetryczna
angielski
amino acid ionic liquids
chiral ionic liquids
homogeneous catalysis
asymmetric synthesis.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
polski
Treść
W monografii przedstawiono możliwości zastosowania nowej generacji cieczy jonowych pochodzenia naturalnego, w których kation bądź anion pochodzą od aminokwasu. Główną uwagę poświęcono zastosowaniu aminokwasowych cieczy jonowych jako katalizatorów lub/i rozpuszczalników w syntezie asymetrycznej. Przegląd dotyczy zarówno badań własnych jak również danych literaturowych.
Inne
System-identifier
PX-5a2e579ed5dec8e3556918c3