Inkubatory przedsiębiorczości, lokalne katalizatory
PBN-AR
Instytucja
Wydział Techniki Morskiej i Transportu (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
1770-1774
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule zaprezentowano przeglądowe opis istniejących trzech różnych podmiotów działających na tym samym rynku, oferujących jednocześnie podobne wsparcie. Podmioty te mają różną strukturę, specyfikę własności oraz docelowych klientów, w różny sposób komunikują swój przekaz marketingowy. Zostały wybrane jako przykłady charakteryzujące lokalny rynek, przedstawiając jednocześnie jego różnorodność.
Język
angielski
Treść
The article presents a description of the review of the existing three different operators in the same market, while offering similar support. These actors have a different structure, properties and specificity of target customers in a variety of ways to communicate your marketing message. Were selected as examples of characterizing the local market, while presenting its diversity.
Inne
System-identifier
PX-5a13d8ead5de05f7f497eb12